Commit 3426b056 authored by Thomas Bruederli's avatar Thomas Bruederli

Cleanup localizations for kolab_files plugin

parent 6d8f6d19
......@@ -6,7 +6,6 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['files'] = 'Files';
$labels['save'] = 'Desa';
$labels['cancel'] = 'Cancel·la';
$labels['folderinside'] = 'Insereix dins';
......
......@@ -7,6 +7,7 @@
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['files'] = 'Filer';
$labels['filepreview'] = 'Forhåndsvisning af fil';
$labels['saveall'] = 'Gem alle i skyen...';
$labels['saveto'] = 'Gem i skyen...';
$labels['saveas'] = 'Gem som:';
......@@ -17,6 +18,8 @@ $labels['fromcloud'] = 'Fra sky...';
$labels['selectfiles'] = 'Vælg fil(er) til vedhæftning...';
$labels['attachsel'] = 'Vedhæfte den valgte';
$labels['foldercreate'] = 'Opret mappe';
$labels['folderedit'] = 'Redigér mappe';
$labels['foldermount'] = 'Tilføj lagerplads';
$labels['folderdelete'] = 'Slet mappe';
$labels['folderinside'] = 'Indsæt indeni';
$labels['foldername'] = 'Mappenavn';
......@@ -45,10 +48,14 @@ $labels['uploading'] = 'Overfører fil(er)..';
$labels['attaching'] = 'Vedhæfter fil(er)..';
$labels['authenticating'] = 'Godkender ...';
$labels['foldercreating'] = 'Opretter mappe...';
$labels['folderupdating'] = 'Opdaterer mappe ...';
$labels['foldermounting'] = 'Tilføjer ekstern lagerplads ...';
$labels['folderdeleting'] = 'Sletter mappe...';
$labels['folderdeleteconfirm'] = 'Er du sikker på at du vil slette valgte mappe?';
$labels['folderdeletenotice'] = 'Sletningen af mappe blev gennemført.';
$labels['folderupdatenotice'] = 'Opdatering af mappe blev gennemført.';
$labels['foldercreatenotice'] = 'Oprettelsen af mappe blev gennemført.';
$labels['foldermountnotice'] = 'Tilføjelse af lagerplads blev gennemført.';
$labels['folderauthtitle'] = 'Log på $title';
$labels['saveallnotice'] = 'Gennemførte lagring af $n fil(er).';
$labels['saveallerror'] = 'Lagringen af $n fil(er) mislykkedes.';
......@@ -61,6 +68,7 @@ $labels['filedeleteconfirm'] = 'Er du sikker på du vil slette valgte filer?';
$labels['filedeletenotice'] = 'Sletningen af fil(er) blev gennemført.';
$labels['filemovenotice'] = 'Flytning af fil(er) blev gennemført.';
$labels['filecopynotice'] = 'Kopiering af fil(er) blev gennemført.';
$labels['uploadsizeerror'] = 'Maksimal filstørrelse ($size) er overskredet!';
$labels['allfolders'] = 'søg i alle mapper';
$labels['fileskip'] = 'Spring over';
$labels['fileskipall'] = 'Spring alle over';
......@@ -69,5 +77,19 @@ $labels['fileoverwriteall'] = 'Overskriv alle';
$labels['filemoveconfirm'] = 'Denne handling vil overskrive destinationsfilen: <b>$file</b>.';
$labels['storepasswords'] = 'husk adgangskode';
$labels['storepasswordsdesc'] = 'Gemte adgangskoder vil blive krypteret. Slå dette til, hvis du ikke ønsker at blive spurgt om adgangskoden ved hvert login, eller hvis du ønsker at denne lagerplads skal være tilgængelig gennem WebDAV.';
$labels['arialabelsearchform'] = 'Formular for filsøgning';
$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'Søgeinput';
$labels['arialabellistoptions'] = 'Tilvalg for visning af filer';
$labels['arialabelfolderoptions'] = 'Mappehandlinger';
$labels['arialabelfileeditform'] = 'Formular for filredigering';
$labels['arialabelfoldercreateform'] = 'Formular for mappeoprettelse';
$labels['arialabelfoldereditform'] = 'Formular for mapperedigering';
$labels['arialabelfoldermountform'] = 'Formular for ekstern lagerplads';
$labels['arialabelfolderauthform'] = 'Godkendelsesformular for ekstern lagerplads';
$labels['arialabelfolderlist'] = 'Valg af mappe/samling';
$labels['arialabelfileselectdialog'] = 'Vindue for filvalg';
$labels['arialabelattachmentoptions'] = 'Tilvalg for lagring af vedhæftninger';
$labels['arialabelfilesavedialog'] = 'Vindue for lagring af fil(er)';
$labels['arialabelfileprops'] = 'Filegenskaber';
$labels['arialabelfilecontent'] = 'Filindhold';
?>
......@@ -6,90 +6,10 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['files'] = 'Files';
$labels['filepreview'] = 'File preview';
$labels['saveall'] = 'Save all to cloud...';
$labels['saveto'] = 'Save to cloud...';
$labels['saveas'] = 'Save as:';
$labels['create'] = 'Create';
$labels['save'] = 'Guardar';
$labels['cancel'] = 'Cancelar';
$labels['fromcloud'] = 'From cloud...';
$labels['selectfiles'] = 'Select file(s) to attach...';
$labels['attachsel'] = 'Attach selected';
$labels['foldercreate'] = 'Create folder';
$labels['folderedit'] = 'Edit folder';
$labels['foldermount'] = 'Add storage';
$labels['folderdelete'] = 'Delete folder';
$labels['folderinside'] = 'Insert inside';
$labels['foldername'] = 'Folder name';
$labels['name'] = 'Nombre';
$labels['mtime'] = 'Modified';
$labels['type'] = 'Tipo';
$labels['upload'] = 'Upload';
$labels['uploadfile'] = 'Upload file(s)';
$labels['get'] = 'Download';
$labels['getfile'] = 'Download file';
$labels['view'] = 'View';
$labels['viewfile'] = 'View file';
$labels['rename'] = 'Rename file';
$labels['deletefile'] = 'Delete file(s)';
$labels['edit'] = 'Editar';
$labels['editfile'] = 'Edit file';
$labels['save'] = 'Guardar';
$labels['savefile'] = 'Save file';
$labels['printfile'] = 'Print file';
$labels['fileedit'] = 'File properties';
$labels['collection_audio'] = 'Audio';
$labels['collection_video'] = 'Video';
$labels['collection_image'] = 'Images';
$labels['collection_document'] = 'Documents';
$labels['uploading'] = 'Uploading file(s)...';
$labels['attaching'] = 'Attaching file(s)...';
$labels['authenticating'] = 'Authenticating...';
$labels['foldercreating'] = 'Creating folder...';
$labels['folderupdating'] = 'Updating folder...';
$labels['foldermounting'] = 'Adding external storage...';
$labels['folderdeleting'] = 'Deleting folder...';
$labels['folderdeleteconfirm'] = 'Are you sure you want to delete selected folder?';
$labels['folderdeletenotice'] = 'Folder deleted successfully.';
$labels['folderupdatenotice'] = 'Folder updated successfully.';
$labels['foldercreatenotice'] = 'Folder created successfully.';
$labels['foldermountnotice'] = 'Storage added successfully.';
$labels['folderauthtitle'] = 'Logon to $title';
$labels['saveallnotice'] = 'Successfully saved $n file(s).';
$labels['saveallerror'] = 'Saving $n file(s) failed.';
$labels['attacherror'] = 'Failed to attach file(s) from the cloud';
$labels['fileupdating'] = 'Updating file...';
$labels['filemoving'] = 'Moving file(s)...';
$labels['filecopying'] = 'Copying file(s)...';
$labels['filedeleting'] = 'Deleting file(s)...';
$labels['filedeleteconfirm'] = 'Are you sure you want to delete selected files?';
$labels['filedeletenotice'] = 'File(s) deleted successfully.';
$labels['filemovenotice'] = 'File(s) moved successfully.';
$labels['filecopynotice'] = 'File(s) copied successfully.';
$labels['uploadsizeerror'] = 'Maximum file size ($size) exceeded!';
$labels['allfolders'] = 'search in all folders';
$labels['fileskip'] = 'Skip';
$labels['fileskipall'] = 'Skip all';
$labels['fileoverwrite'] = 'Overwrite';
$labels['fileoverwriteall'] = 'Overwrite all';
$labels['filemoveconfirm'] = 'This action is going to overwrite the destination file: <b>$file</b>.';
$labels['storepasswords'] = 'remember password';
$labels['storepasswordsdesc'] = 'Stored passwords will be encrypted. Enable this if you do not want to be asked for the password on every login or you want this storage to be available via WebDAV.';
$labels['arialabelsearchform'] = 'Files search form';
$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'Search input';
$labels['arialabellistoptions'] = 'Files list options';
$labels['arialabelfolderoptions'] = 'Folder actions';
$labels['arialabelfileeditform'] = 'File editing form';
$labels['arialabelfoldercreateform'] = 'Folder creation form';
$labels['arialabelfoldereditform'] = 'Folder editing form';
$labels['arialabelfoldermountform'] = 'External storage form';
$labels['arialabelfolderauthform'] = 'External storage authentication form';
$labels['arialabelfolderlist'] = 'Folder/Collection selection';
$labels['arialabelfileselectdialog'] = 'File selection dialog';
$labels['arialabelattachmentoptions'] = 'Attachment save options';
$labels['arialabelfilesavedialog'] = 'File(s) saving dialog';
$labels['arialabelfileprops'] = 'File properties';
$labels['arialabelfilecontent'] = 'File content';
?>
......@@ -6,90 +6,7 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['files'] = 'Files';
$labels['filepreview'] = 'File preview';
$labels['saveall'] = 'Save all to cloud...';
$labels['saveto'] = 'Save to cloud...';
$labels['saveas'] = 'Save as:';
$labels['create'] = 'Create';
$labels['save'] = 'Salvesta';
$labels['cancel'] = 'Cancel';
$labels['fromcloud'] = 'From cloud...';
$labels['selectfiles'] = 'Select file(s) to attach...';
$labels['attachsel'] = 'Attach selected';
$labels['foldercreate'] = 'Create folder';
$labels['folderedit'] = 'Edit folder';
$labels['foldermount'] = 'Add storage';
$labels['folderdelete'] = 'Delete folder';
$labels['folderinside'] = 'Insert inside';
$labels['foldername'] = 'Folder name';
$labels['name'] = 'Nimi';
$labels['mtime'] = 'Modified';
$labels['type'] = 'Type';
$labels['upload'] = 'Upload';
$labels['uploadfile'] = 'Upload file(s)';
$labels['get'] = 'Download';
$labels['getfile'] = 'Download file';
$labels['view'] = 'View';
$labels['viewfile'] = 'View file';
$labels['rename'] = 'Rename file';
$labels['deletefile'] = 'Delete file(s)';
$labels['edit'] = 'Edit';
$labels['editfile'] = 'Edit file';
$labels['save'] = 'Salvesta';
$labels['savefile'] = 'Save file';
$labels['printfile'] = 'Print file';
$labels['fileedit'] = 'File properties';
$labels['collection_audio'] = 'Audio';
$labels['collection_video'] = 'Video';
$labels['collection_image'] = 'Images';
$labels['collection_document'] = 'Documents';
$labels['uploading'] = 'Uploading file(s)...';
$labels['attaching'] = 'Attaching file(s)...';
$labels['authenticating'] = 'Authenticating...';
$labels['foldercreating'] = 'Creating folder...';
$labels['folderupdating'] = 'Updating folder...';
$labels['foldermounting'] = 'Adding external storage...';
$labels['folderdeleting'] = 'Deleting folder...';
$labels['folderdeleteconfirm'] = 'Are you sure you want to delete selected folder?';
$labels['folderdeletenotice'] = 'Folder deleted successfully.';
$labels['folderupdatenotice'] = 'Folder updated successfully.';
$labels['foldercreatenotice'] = 'Folder created successfully.';
$labels['foldermountnotice'] = 'Storage added successfully.';
$labels['folderauthtitle'] = 'Logon to $title';
$labels['saveallnotice'] = 'Successfully saved $n file(s).';
$labels['saveallerror'] = 'Saving $n file(s) failed.';
$labels['attacherror'] = 'Failed to attach file(s) from the cloud';
$labels['fileupdating'] = 'Updating file...';
$labels['filemoving'] = 'Moving file(s)...';
$labels['filecopying'] = 'Copying file(s)...';
$labels['filedeleting'] = 'Deleting file(s)...';
$labels['filedeleteconfirm'] = 'Are you sure you want to delete selected files?';
$labels['filedeletenotice'] = 'File(s) deleted successfully.';
$labels['filemovenotice'] = 'File(s) moved successfully.';
$labels['filecopynotice'] = 'File(s) copied successfully.';
$labels['uploadsizeerror'] = 'Maximum file size ($size) exceeded!';
$labels['allfolders'] = 'search in all folders';
$labels['fileskip'] = 'Skip';
$labels['fileskipall'] = 'Skip all';
$labels['fileoverwrite'] = 'Overwrite';
$labels['fileoverwriteall'] = 'Overwrite all';
$labels['filemoveconfirm'] = 'This action is going to overwrite the destination file: <b>$file</b>.';
$labels['storepasswords'] = 'remember password';
$labels['storepasswordsdesc'] = 'Stored passwords will be encrypted. Enable this if you do not want to be asked for the password on every login or you want this storage to be available via WebDAV.';
$labels['arialabelsearchform'] = 'Files search form';
$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'Search input';
$labels['arialabellistoptions'] = 'Files list options';
$labels['arialabelfolderoptions'] = 'Folder actions';
$labels['arialabelfileeditform'] = 'File editing form';
$labels['arialabelfoldercreateform'] = 'Folder creation form';
$labels['arialabelfoldereditform'] = 'Folder editing form';
$labels['arialabelfoldermountform'] = 'External storage form';
$labels['arialabelfolderauthform'] = 'External storage authentication form';
$labels['arialabelfolderlist'] = 'Folder/Collection selection';
$labels['arialabelfileselectdialog'] = 'File selection dialog';
$labels['arialabelattachmentoptions'] = 'Attachment save options';
$labels['arialabelfilesavedialog'] = 'File(s) saving dialog';
$labels['arialabelfileprops'] = 'File properties';
$labels['arialabelfilecontent'] = 'File content';
?>
......@@ -21,6 +21,7 @@ $labels['foldercreate'] = 'Luo kansio';
$labels['folderedit'] = 'Muokkaa kansiota';
$labels['foldermount'] = 'Lisää tallennustila';
$labels['folderdelete'] = 'Poista kansio';
$labels['folderinside'] = 'Aseta sisään';
$labels['foldername'] = 'Kansion nimi';
$labels['name'] = 'Nimi';
$labels['mtime'] = 'Muokattu';
......
<?php
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
* Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['save'] = 'Save';
$labels['cancel'] = 'Cancel';
$labels['folderinside'] = 'Insert inside';
$labels['name'] = 'Name';
$labels['edit'] = 'Edit';
$labels['save'] = 'Save';
?>
<?php
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
* Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['save'] = 'Save';
$labels['cancel'] = 'Cancel';
$labels['folderinside'] = 'Insert inside';
$labels['name'] = 'Name';
$labels['edit'] = 'Edit';
$labels['save'] = 'Save';
?>
<?php
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
* Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
?>
<?php
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
* Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['files'] = 'Pliki';
$labels['filepreview'] = 'Podgląd pliku';
$labels['saveas'] = 'Zapisz jako:';
$labels['create'] = 'Utwórz';
$labels['save'] = 'Zapisz';
$labels['cancel'] = 'Anuluj';
$labels['name'] = 'Nazwa';
$labels['mtime'] = 'Zmodyfikowano';
$labels['type'] = 'Typ';
$labels['get'] = 'Pobierz';
$labels['getfile'] = 'Pobierz plik';
$labels['rename'] = 'Zmień nazwę';
$labels['deletefile'] = 'Usuń plik(i)';
$labels['edit'] = 'Edytuj';
$labels['editfile'] = 'Edytuj plik';
$labels['save'] = 'Zapisz';
$labels['savefile'] = 'Zapisz plik';
$labels['printfile'] = 'Wydrukuj plik';
$labels['fileedit'] = 'Właściwości';
$labels['collection_audio'] = 'Audio';
$labels['collection_video'] = 'Video';
$labels['collection_image'] = 'Obrazy';
$labels['collection_document'] = 'Dokumenty';
$labels['authenticating'] = 'Uwierzytelnianie...';
$labels['foldercreating'] = 'Utwórz folder...';
$labels['folderupdating'] = 'Aktualizacja folderu...';
$labels['folderdeleting'] = 'Usuwanie folderu...';
$labels['folderauthtitle'] = 'Zaloguj do $title';
$labels['uploadsizeerror'] = 'Maksymalny rozmiar pliku ($size) przekroczony!';
$labels['fileskip'] = 'Pomiń';
$labels['fileskipall'] = 'Pomiń wszystko';
$labels['fileoverwrite'] = 'Nadpisz';
$labels['fileoverwriteall'] = 'Nadpisz wszystko';
$labels['storepasswords'] = 'zapamiętaj hasło';
$labels['arialabelfileprops'] = 'Właściwości';
?>
<?php
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
* Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
?>
<?php
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
* Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['save'] = 'Uložiť';
$labels['cancel'] = 'Zrušiť';
$labels['name'] = 'Meno';
$labels['edit'] = 'Upraviť';
$labels['save'] = 'Uložiť';
?>
<?php
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
* Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['files'] = 'Dokumenti';
$labels['save'] = 'Shrani';
$labels['cancel'] = 'Prekliči';
$labels['folderinside'] = 'Vstavi';
$labels['name'] = 'Ime';
$labels['edit'] = 'Uredi';
$labels['save'] = 'Shrani';
?>
<?php
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
* Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
?>
<?php
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
* Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['files'] = 'ไฟล์';
$labels['filepreview'] = 'ดูไฟล์ก่อน';
$labels['saveall'] = 'บันทึกทั้งหมดไปบนคลาวน์';
$labels['saveto'] = 'บันทึกไปบนคลาวน์';
$labels['saveas'] = 'บันทึกเป็น';
$labels['create'] = 'สร้าง';
$labels['save'] = 'บันทึก';
$labels['cancel'] = 'ยกเลิก';
$labels['fromcloud'] = 'จากคลาวน์';
$labels['selectfiles'] = 'เลือกไฟล์ที่จะแนบ';
$labels['foldercreate'] = 'สร้างแฟ้ม';
$labels['folderedit'] = 'แก้ไขแฟ้ม';
$labels['foldermount'] = 'เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ';
$labels['folderdelete'] = 'ลบแฟ้ม';
$labels['folderinside'] = 'ใส่เข้าภายใต้';
$labels['foldername'] = 'ชื่อแฟ้ม';
$labels['name'] = 'ชื่อ';
$labels['mtime'] = 'แก้ไข';
$labels['type'] = 'ชนิด';
$labels['upload'] = 'นำขึ้น';
$labels['uploadfile'] = 'นำขึ้นไฟล์';
$labels['get'] = 'นำกลับ';
$labels['getfile'] = 'นำกลับไฟล์';
$labels['view'] = 'มุมมอง';
$labels['viewfile'] = 'ดูไฟล์';
$labels['rename'] = 'เปลี่ยนชื่อไฟล์';
$labels['deletefile'] = 'ลบไฟล์';
$labels['edit'] = 'แก้ไข';
$labels['editfile'] = 'แก้ไขไฟล์';
$labels['save'] = 'บันทึก';
$labels['savefile'] = 'บันทึกไฟล์';
$labels['printfile'] = 'พิมพ์ไฟล์';
$labels['fileedit'] = 'คุณสมบัติของไฟล์';
$labels['collection_audio'] = 'เสียง';
$labels['collection_video'] = 'วีดีโอ';
$labels['collection_image'] = 'ภาพ';
$labels['collection_document'] = 'เอกสาร';
$labels['uploading'] = 'กำลังอัพโหลดไฟล์...';
$labels['attaching'] = 'กำลังแนบไฟล์...';
$labels['authenticating'] = 'กำลังพิสูจน์ตัวตน...';
$labels['foldercreating'] = 'กำลังสร้างแฟ้ม...';
$labels['folderupdating'] = 'กำลังปรับปรุงแฟ้ม...';
$labels['foldermounting'] = 'กำลังเพิ่มพื้นที่จัดเก็บภายนอก...';
$labels['folderdeleting'] = 'กำลังลบแฟ้ม...';
$labels['folderdeleteconfirm'] = 'คุณแน่ใจว่าคุณต้องการลบแฟ้มที่เลือกนี้หรือ';
$labels['folderdeletenotice'] = 'แฟ้มถูกลบเรียบร้อยแล้ว';
$labels['folderupdatenotice'] = 'แฟ้มถูกปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว';
$labels['foldercreatenotice'] = 'แฟ้มถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว';
$labels['foldermountnotice'] = 'พื้นที่จัดเก็บถูกเพิ่มเรียบร้อยแล้ว';
$labels['saveallnotice'] = 'บันทึกไฟล์จำนวน $n ไฟล์ เรียบร้อยแล้ว';
$labels['saveallerror'] = 'บันทึกไฟล์จำนวน $n ไฟล์ ล้มเหลว';
$labels['attacherror'] = 'การแนบไฟล์จากคลาวน์ล้มเหลว';
$labels['fileupdating'] = 'กำลังปรับปรุงไฟล์...';
$labels['filemoving'] = 'กำลังเคลื่อนย้ายไฟล์...';
$labels['filecopying'] = 'กำลังคัดลอกไฟล์...';
$labels['filedeleting'] = 'กำลังลบไฟล์...';
$labels['filedeleteconfirm'] = 'คุณแน่ใจว่าคุณต้องการลบไฟล์ที่ถูกเลือกหรือ';
$labels['filedeletenotice'] = 'ไฟล์ถูกลบเรียบร้อยแล้ว';
$labels['filemovenotice'] = 'ไฟล์ถูกเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้ว';
$labels['filecopynotice'] = 'ไฟล์ถูกคัดลอกเรียบร้อยแล้ว';
$labels['uploadsizeerror'] = 'ไฟล์มีขนาดเกินกว่าขนาดสูงสุด ($size)';
$labels['allfolders'] = 'ค้นหาในทุกแฟ้ม';
$labels['fileskip'] = 'ข้าม';
$labels['fileskipall'] = 'ข้ามทั้งหมด';
$labels['fileoverwrite'] = 'เขียนทับ';
$labels['fileoverwriteall'] = 'เขียนทับทั้งหมด';
$labels['filemoveconfirm'] = 'การดำเนินการนี้จะเขียนทับไฟล์ที่ปลายทาง <b>$file</b>';
$labels['storepasswords'] = 'จดจำรหัสผ่าน';
$labels['storepasswordsdesc'] = 'พาสเวิสด์ที่จัดเก็บจะถูกเข้ารหัส เปิดใช้สิ่งนี้หากคุณไม่ต้องการถูกถามพาสเวิสด์ทุกครั้งที่เข้าระบบ หรือ หากคุณต้องการให้พื้นที่จัดเก็บเข้าถึงได้จาก WebDAV';
$labels['arialabelsearchform'] = 'ฟอร์มค้นหาไฟล์';
$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'ข้อมูลที่ต้องการค้นหา';
$labels['arialabellistoptions'] = 'ทางเลือกรายชื่อไฟล์';
$labels['arialabelfileeditform'] = 'ฟอร์มแก้ไขไฟล์';
$labels['arialabelfoldercreateform'] = 'ฟอร์มสร้างแฟ้ม';
$labels['arialabelfoldereditform'] = 'ฟอร์มแก้ไขแฟ้ม';
$labels['arialabelfoldermountform'] = 'ฟอร์มพื้นที่จัดเก็บภายนอก';
$labels['arialabelfolderauthform'] = 'ฟอร์มยืนยันตัวตนสำหรับพื้นที่จัดเก็บภายนอก';
$labels['arialabelattachmentoptions'] = 'ทางเลือกของการบันทึกสิ่งที่แนบมาด้วย';
$labels['arialabelfilesavedialog'] = 'dialog สำหรับการบันทึกไฟล์';
$labels['arialabelfileprops'] = 'คุณสมบัติของไฟล์';
$labels['arialabelfilecontent'] = 'เนื้อหาในไฟล์';
?>
<?php
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
* Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
?>
<?php
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
* Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['files'] = 'Файли';
$labels['create'] = 'Створити';
$labels['save'] = 'Зберегти';
$labels['cancel'] = 'Відмінити';
$labels['folderinside'] = 'Вставити всередину';
$labels['name'] = 'Назва';
$labels['edit'] = 'Редагувати';
$labels['save'] = 'Зберегти';
?>
<?php
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
* Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['save'] = 'Save';
$labels['cancel'] = 'Cancel';
$labels['folderinside'] = 'Insert inside';
$labels['name'] = 'Name';
$labels['edit'] = 'Edit';
$labels['save'] = 'Save';
?>
<?php
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
* Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['save'] = 'Save';
$labels['cancel'] = 'Cancel';
$labels['folderinside'] = 'Insert inside';
$labels['name'] = 'Name';
$labels['edit'] = 'Edit';
$labels['save'] = 'Save';
?>
<?php
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
* Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['save'] = 'Save';
$labels['cancel'] = 'Cancel';
$labels['folderinside'] = 'Insert inside';
$labels['name'] = 'Name';
$labels['edit'] = 'Edit';
$labels['save'] = 'Save';
?>
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment